Atos 

De e-Suite Community is opgezet door Atos.

Het ondersteunt het gebruik en de verdere ontwikkeling van de Atos e-Suite.

Atos is op meerdere terreinen actief bij de overheid. 
Zie menu opties in het menu Over Atos.