Atos participeert in GBBO digitale klantreis onderzoek

Matthijs Meijntjes
Logo GBBO

De overheid is vanuit GBBO begonnen met een nieuw uniek onderzoek voor gemeenten om inzicht te krijgen in het digitale gebruik van producten en diensten door inwoners en ondernemers. Atos heeft in samenspraak met Dimpact aangegeven deel te willen nemen in dit onderzoek. 145 gemeenten hadden zich aangemeld voor het onderzoek. Uiteindelijk zijn 49 gemeenten geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek.

Voor het project zijn door GBBO naast Atos de volgende andere leveranciers geselecteerd:

  • Green Valley
  • Lost Lemon
  • Pink Roccade
  • SIMGroep

Vanuit Atos hebben we inmiddels een toetsformulier aan GBBO opgeleverd om een aantal testen uit te voeren, waarmee zij een data analyse kunnen doen. Komende maanden zal er verder vervol worden gegeven aan dit onderzoek. Dit onderzoek zal overigens plaatsvinden op nieuwe e-Suite formulieren. 
 
Het onderzoek in het kort

Hoe verloopt de digitale klantreis van inwoners en ondernemers? Hoeveel klanten geven bijvoorbeeld met succes een verhuizing door via het webformulier? En welk percentage haakt voortijdig af? Deze vragen staan centraal in een uniek landelijk onderzoek naar de digitale klantreis van burgers en bedrijven. Het resultaat: een helder beeld van de efficiency én verbeterkansen van e-dienstverlening in de praktijk.

Voor het onderzoek - een initiatief van de ministeries van EZ en BZK - brengt GBBO de digitale klantreis in kaart van maximaal tien gemeentelijke producten en diensten met een wettelijke basis. Zoals het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel. 

Om de digitale klantreis in kaart te brengt GBBO inzicht in de verschillende stappen van de gebruikte e-formulieren. Deze data moet voor de gemeente zelf beschikbaar zijn. Om deze reden wil GBBO deze data op laten nemen in de programma’s die gemeenten nu gebruiken hiervoor, namelijk Google Analytics en Piwik. GBBO zal hiervoor op basis van de URL van de verschillende stappen uit het formulier zogenaamde trechters maken. Voor het onderzoek hebben we uw medewerking nodig.