e-Dienst Afvalinzamelmiddelen live bij gemeente Roermond

Matthijs Meijntjes
Afvalcontainer

Deze week is de uitgebreide e-dienst met domeinregistratie live gegaan bij gemeente Roermond rondom afvalinzamelmiddelen! In een gezamenlijke ontwikkeling met de gemeente hebben we een e-dienst neergezet waarbij zowel de burger, ambtenaar als de externe leverancier gebruik maken van dezelfde procesondersteuning en gegevensverzamelingen binnen de Atos e-Suite. Hiermee worden veel controlerende activiteiten van de behandelde ambtenaren uit handen genomen, doordat deze controles en business rules al in de voorkant worden afgevangen. Daarmee wordt tevens de complexiteit voor de burger aanzienlijk verminderd!

Een mooi voorbeeld van cocreatie en een volgende stap in digitale dienstverlening naar de burger binnen de ketensamenwerking van afvalmiddelen.