e-Diensten

Binnen Dimpact verband wordt er op dit moment een basispakket e-diensten opgebouwd. Gemeenten kunnen deze e-diensten inzetten en naar gelang aanpassen aan het gemeentelijk beleid en de lokale situatie.

Uit oogpunt van beheer is het wenselijk dat gemeenten uitsluitend gebruik maken van een door Dimpact geaccepteerde set e-diensten. Maar het is denkbaar dat een e-dienst niet toereikend is om aan te sluiten bij de lokale eisen door bijvoorbeeld lokaal beleid. Ook kan een gemeente verdergaande wensen hebben in het vraag-antwoordspel in het formulier. Of de gemeente heeft behoefte aan een e-dienst die nog niet in de e-Suite bibliotheek beschikbaar is. Bijvoorbeeld een verkort e-formulier om aan de telefoon of de balie samen met de klant (het begin van) het e-formulier in te vullen.

De e-dienstenservice van Atos kan helpen bij het invullen van deze behoefte. In korte tijd kan een bestaande e-dienst worden aangepast zodat het geheel aansluit aan de gemeentelijke wensen. Of er wordt kant-en-klaar een nieuwe e-dienst opgeleverd op de acceptatie- en productieomgeving.

Het streven is aan gemeenten – met behoud van standaarden en beheersbaarheid – flexibiliteit, snelheid en lage kosten te bieden. Een standaardaanpak (zonder kostbare offertetijd) waarbij de gemeente direct een goede indicatie heeft van aanpak, eigen inbreng, kosten en doorlooptijd.

Methodiek

De aanpak is afhankelijk van de ‘uitkomst’ uit het diagram. Onderstaande flow geeft de werkwijze schematisch weer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen of meer weten? Neem contact op met Matthijs Meijntjes

T: +31 6 51 33 70 89

@: ferry.vanderhoeven@atos.net