NEN-2082 audit Atos e-Suite succesvol op R4.21

Matthijs Meijntjes
LOGO ECB

De Atos e-Suite voldoet nog altijd aan de eisen die gesteld worden in de NEN 2082 standaard. De ECB heeft door de jaren heen meerdere versies van de Atos e-Suite gecertificeerd. Op 18 januari jl. heeft er weer een audit plaatsgevonden op de nieuwste release 4.21. De Atos e-Suite voldoet nog steeds aan het beoordelingsschema “NEN 2082:2008, eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur”.

NEN2082

Veel organisaties hebben verplichtingen naar de Nederlandse Archiefwet toe. Het bewaren van bedrijfskritische informatie is belangrijk en vereist dat het systeem dat gebruikt wordt voldoet aan de NEN 2082. Dit is de officiële standaard voor Information Management softwareproducten. Deze standaard is toepasbaar als “best practice” voor ieder pakket dat digitale data opslaat en bewerkbaar maakt.

De NEN 2082 is ontwikkeld op basis van bestaande Nederlandse, Europese en Amerikaanse eisen uit MoReq (2001), ReMANO (2004, DoD 5015.2 (1997-2002) en het Kernmodel Interlab (20030. De norm conformeert zich aan de NEN-ISO 15489-1 Informatie- en archiefmanagement. Het bevat een set van 155 functionele eisen. Een deel ervan wordt vanuit het oogpunt van goed informatie- en archiefmanagement als verplicht beschouwd. De ECB onderzoekt deze functionele eisen in de Data Management Applicaties.

Het ECB NEN 2082 certificaat wordt toegekend als alle functionaliteiten goed in het product geconfigureerd zijn. Het ECB NEN 2082 certificaat bewijst dat het ingerichte pakket geschikt is voor professioneel en veilig informatiemanagement volgens de NEN 2082 standaard en de (Archief-)wet.